Har du opplevd noe ubehagelig?

I Elektra er det nulltoleranse for mobbing, trakassering, vold, seksuell trakassering og lignende.

For å følge opp dette har vi et eget varslingssystem. Varslingssystemet i Elektra er etablert for å sikre at våre medlemmer kan melde fra om hendelser eller avvik som går på tvers av våre verdier og regler. Vi ønsker at alle skal føle seg trygge til å si ifra, og vi ønsker også en rettferdig behandling av alle varslinger. Ved å få vite om utfordringer tidlig, er det mye lettere å gjøre noe med utfallet. Om en uønsket hendelse allerede har skjedd, trenger Elektra å få vite om det for å unngå at det gjentar seg.

Det er viktigere å varsle en gang for mye enn for lite! 

Under finner du to skjemaer, samt NTNUs russursside. 

I begge skjema kan du melde fra om varsler eller avvik. Det kan dreie seg om hendelser, nestenhendelser, eller bekymringer du har for deg selv eller andre. Du kan velge å holde det anonymt, eller skrive ditt navn slik at leder eller tillitsvalgte kan følge opp avviket videre.

Varsling til leder og neslteder:

Varsling til de tillitsvalgte:

Varsle NTNUs Si ifra portal:

PDF med flere relevante ressurser kan lastes ned her:
Retningslinjer for varslingsaker kan leses her:

Andre hjelpetjenester:

Døgnåpen hjelpetelefon for Psykisk Helse: 116 123

Kirken SOS: 22 40 00 40

Nærmeste legevakt: 116 117

Studenttelefonen: 116 123 (tast 3)

RUSinfo: 915 08 588