Linjeforeningen Elektra

Linjeforeningen Elektra er linjeforeningen for Elektrifisering og digitalisering, elektronisk systemingeniør og automatisering og intelligente systemer ved NTNU Trondheim.

Elektra er en ung linjeforening som holder til i ‘Tapirbygget’ på Gløshaugen. Der finner du NTNUs desidsert beste felles arealt i form av ‘kontoret’ i fjerde etasje. Vanligvis ville vi oppgitt romnummer, men kontoret er umulig å ikke få øye på. Her arrangeres det fester, samlinger, pizza og spillkvelder og generelt noe for enhver student ved studiet. Går du en etasje ned finner du Elektra verksted (EV). Her kan du lodde, snekre, pusse, kode, 3D-printe og pådra deg diverse former for sykdommer som følge av sopp, mugg, kjemikaler, loddetinn og sagmugg.

Elektra kan også skryte av en rekke kommiteer deriblant arrangementkommiteen, bedriftskommiteen, verkstedstyre, PR kommiteen og noenkommiteen. Felles for alle disse er at de alltid trenger nye medlemmer som vil bidra! Hvis dette virker som litt mye ansvar har vi også en rekke interessegrupper som tilbyr det du måtte ønske å bruke fritiden din på for å distrahere fra synkende snitt. Dette er for eksempel Elektra FK (fotballlaget), Elektra bryggelag, Studentorchesteret den ohmske motstanden og klatregruppa.

Følg oss på sosiale medier for å få med deg hva som skjer:

Mer om Elektra:

Hovedstyret

Komiteer

Grupper

Arrangementer

Thevenins Tjenere

Vedtekter