Elektra sine vedtekter

Vedtektene er vedtatt ved Elektras generalforsamling 2017.

Lenke til vedtekter.