Elektra sine vedtekter

Vedtektene er vedtatt ved Elektras generalforsamling 2017.

Lenke til vedtekter.

Elektra har vedtatt nye vedtekter 2019, som er i ferdigstilling.