Verkstedstyret er de som har ansvar for den daglige driften av Elektra Verksted.

EV-Styret 2019

  • Verkstedsjef: Henrik Moe Arnesen (Kull 18)
  • Nestleder: Kamilla Paulsen (Kull 17)
  • Økonomi/innkjøp: David Mikkelsen (Kull 17)
  • Drift: Eirik Furuholt (Kull 18)
  • Prosjekt Sturla Myklebost (Kull 18)

EV-styreinstruks

Nestleder

Nestleder har, etter verkstedsjef, ansvaret for daglig drift av EV og koordinering av komitéen. Som verkstedsjefens høyre hånd kan man velge mange av sine arbeidsoppgaver basert på EVs fokusområder. Rollen som nestleder vil gi deg god erfaring med å lede en gruppe som kommer godt med senere i utdanning og i arbeidslivet.

Økonomiansvarlig

Økonomiansvarlig har ansvaret for å holde oversikt over EVs budsjett og regnskap. H*n har også ansvar for at EV driftes på en økonomisk forsvarlig måte. Som økonomiansvarlig får du god trening i å føre budsjett og regnskap som kan kommer godt med i framtidige jobber og prosjekter.

Innkjøpsansvarlig

Innkjøpsansvarlig har ansvaret for innkjøp av komponenter og produkter som trengs til daglig drift av verkstedet. H*n har også ansvar for varetelling og oppdatering av EVs lagersystem. Rollen som innkjøpsansvarlig gir deg et bedre bilde av hva som finnes av leverandører og produkter samt en stor innflytelse på hva EV har i skapene til enhver tid.

Driftsansvarlig

Driftsansvarlig har ansvaret for å holde oversikt og kjøre vedlikehold av EVs verktøy og utstyr. Rollen passer alle tekniske interesserte og vil gi deg en innsikt i bruk av utstyr som kommer godt med i praktiske utfordringer videre i utdanningen.

Arrangementsansvarlig

Arrangementsansvarlig har ansvaret for EVs faste arrangementer og for at det blir avholdt sosiale og faglige kurs/arrangement. Rollen gir deg mulighet til å bygge kontakter med firma som Nordic Semiconductor og Microchip gjennom kurs vi holder med de.

Prosjektansvarlig

Prosjektansvarlig har ansvaret for at det til enhver tid er aktiviteter i form av prosjekter på EV. Som Prosjektansvarlig jobber du tett opp mot alle som ønsker å gjennomføre prosjekter på verkstedet og får et godt innblikk i hva som skal til for å skape gode prosjekter.