Regler for Elektra Verksted

Generelt

Retningslinjer for 3D-Print
Rydding

Alle som bruker Elektra Verksted (heretter EV) står ansvarlige for at lokalet er ryddet.

Adgang

Hvem som helst i Elektra kan ta kontakt med EV for å få tilgang til verkstedet. EV-medlemmer stiller seg pliktig til å åpne dørene for Elektras medlemmer, slik at de får tilgang til verkstedets mange eventyr.

Automatisk adgang over begrenset tid (korttilgang)

Skal Elektra-medlemmer som ikke er medlem i EV ha tilgang skal Verkstedsjef, eller EV i helhet godkjenne og følge opp adgangen. Denne typen adgang bør generelt sett ikke brukes da EV skal være tilstrekkelig for å holde verkstedet oppe. Adgang over lenger tid kan derimot benyttes på bestemte prosjekter med troverdige medlemmer.

Refusjon

Refusjon skjer gjennom verkstedsjef eller økonomi. Refusjonsskjema med godkjenning fra 2 styremedlemmer og kvitteringer skal sendes til verksted@elektra.io.

Arbeid på verkstedet

Støtte til prosjekt

Listet i synkende prioritet:

  1. Støtte til verkstedprosjekt Verkstedprosjekter må involvere flere Elektramedlemmer og ha et resultat som er ment å være verdifult for Elektra. Prioritering mellom verkstedprosjekter baseres på antall deltagere, realiserbarhet og verdi for Elektra.
  2. Støtte til private prosjekter Det er mulighet for refusjon av utgifter til private prosjekter. Her må tilstrekkelig dokumentasjon av prosjektets gjennomførelse presenteres før og etter prosjektet er ferdigstilt.
  3. Oppbevaring av utstyr med arbeid på verkstedet Utstyr, prosjekter og lignende skal aldri stå på verkstedet i over 2 timer uten at brukeren er til stede. Untak kan godkjennes av medlemmer i verksted-styret..

Økonomi

Fordeling av budsjett

Budsjett fordeles som følgende:

  • 60% til prosjekter
  • 30% til komponenter
  • 10% til ymse

Reglement for ikke-medlemmer

Adgang enkelttilfeller/enkeltbesøk

Det individuelle verksted-styret har mulighet til å ta imot besøk, men har ikke plikt til dette. Det er opp til verksted-styret å bestemme områder eller utstyr den besøkende eventuelt får tilgang til.

Adgang repeterende bruk

Skal ikke-medlemmer ha adgang utover enkelttilfeller skal verkstedsjef godkjenne adgangen.

Brudd på reglement

Oppfølging av regelbrudd

Verkstedsjef og verkstedstyret er ansvarlige for å følge opp brudd på reglementet på verkstedet.

Alvorlighetsgrad på regelbrudd

Rangert i synkende alvorlighet:

  1. Alvorlig (innbrudd, tyveri, vandalisme) Alvorlige brudd bør bli fulgt opp fortløpende. Mulige konsekvenser er utestengelse av verkstedet og anmeldelser.
  2. Moderat (rot) Mulige konsekvenser er tett oppfølging, strengere adgangskontroll, og begrenset tilgang på utstyr og/eller lokalet.