Komiteer og undergruper

Elektra består av Styret på toppen, med komiteer og undergrupper under. De komiteer og undergrupper som ikke har egen representant i Styret, er underlagt hussjef.

Elektras komiteer

Sesongbaserte komiteer

Elektras undergrupper