Teknisk sjef

Teknisk sjef har som jobb å vedlikeholde og videreutvikle de tekniske systemene til Elektra.

Dette inkluderer:
  • Nettsiden
  • AV-utstyr på kontoret
  • Email for forreningen
  • Andre tekniske ting som trengs plutselig