Nestleder (også kalt halvleder) har ansvar for å vedlikeholde lederen.

Dette inkluderer:
  • Svare på e-poster adressert Elektra
  • Holde oversikt over intern kommunikasjon
  • Ha kontakt med andre linjeforeninger