Styret i Elektra

Styrets hovedoppgave er å forsikre et godt sosialt og faglig tilbud til medlemmene. Styret jobber også kontinuerlig med å forbedre Elektras kontakt med NTNU, næringslivet og andre linjeforeninger. Styret blir valgt inn i to omganger per studieår (én gang per semester). Dette gjøres for å, gjennom overlapp av nye og gamle styremedlemmer, forsikre bevaring av kompetanse. Første halvdel av nytt styre velges på årsmøte (høst-semesteret), og andre halvdel velges på generalforsamling (vår-semester).

Det er kun medlemmer av Elektra som kan stemme og/eller stille til verv.

Styret 2019

Tidligere styrer