Styret 2018/2019

Styrets hovedoppgave er å forsikre et godt sosialt og faglig tilbud til medlemmene. Styret jobber også kontinuerlig med å forbedre Elektras kontakt med NTNU, næringslivet og andre linjeforeninger.

  • Superleder: Håvard Selseth ––– (3. år, instrumentering)
  • Halvleder: Sjur Mathiassen ––– (“3.” år, automasjon)
  • Økonomiansvarlig: Christoffer Joys Røang ––– (1. år, noob)
  • Arrangementsjef: Henrik Werring Lie ––– (2. år, instrumentering)
  • Bedriftsansvarlig: Hans Marius Rokstad Haugen ––– (2. år, elkraft aka. ghosted)
  • Teknisk sjef: Hans Elias Josephsen ––– (2. år, elektronikk)
  • PR-sjef: Kamilla Paulsen ––– (2. år, instrumentering)
  • Verkstedsjef: Ole Tobias Lode ––– (3. år, automasjon)
  • Faddersjef: Oscar Mørk ––– (1. år aka noob)
  • Hussjef: Olav Krokeide Tjeldnes ––– (motherfucking elsys)

Styret blir valgt inn i to omganger per studieår (én gang per semester). Dette gjøres for å, gjennom overlapp av nye og gamle styremedlemmer, forsikre bevaring av kompetanse. Første halvdel av nytt styre velges på årsmøte (høst-semesteret), og andre halvdel velges på generalforsamling (vår-semester).

Det er kun medlemmer av Elektra som kan stemme og/eller stille til verv.

Tidligere styrer: