Alle:
Skål kamerater, godt humør,
Tidsnok kommer sorgen
Full i dag og full i går, også full i morgen

Jenter: Datt ned fra gjerdet
Gutter: Stein dau!

Alle:
Ompa-ompa, drikk deg i hjel
blblblblbl
Hei, skål!