Nu klinger igjennom den gamle stad, påny en studentersang,
og alle mann alle i rekker og rad, svinger opp under begerklang!
Og mens borgerne våkner i køia og hører det glade “kang-kang”,
stemmer alle mann, alle mann, alle mann, alle mann, alle mann, alle mann an;

Studenter i den gamle stad, ta vare på byens ry! (klapp x2)
Husk på at jenter, øl og dram var kjempenes meny.
Og faller I alle mann alle, skal det gjalle fra alle mot sky.
La’kke byen få ro, men la den få merke det er en studenterby!
Og øl og dram, og øl og dram, og øl og dram, og øl og dram.

I denne gamle staden satt så mangen en konge stor,
og hadde nok av øl fra fat og piker ved sitt bord.
Og de laga bøljer i gata når hjem ifra gildet de fór.
Og nu sitter de alle mann alle i valhall og traller til oss i kor:

Studenter i den gamle stad …

På Elgeseter var det liv i klosteret dag og natt!
Der hadde de sin kagge og der hadde de sin skatt.
De herjet i Nonnenes gate og rullet og tullet og datt.
Og nu skuer de fra himmelen ned og griper sin harpe fatt.

*Studenter i den gamle stad …

(Adagio)
Når vi er vandret hen og staden hviler et øyeblikk,
så kommer våre sønner og tar opp den gamle skikk;
En lek mellom muntre butuljer, samt aldri så lit’ erotikk.

(Accelerando)
Også sitter vi i himmelen og stemmer i vår replikk;

( tramp/klapp under hele siste refreng)

Studenter i den gamle stad, ta vare på byens ry! ( markant klapp x 2 )
Husk på at jenter, øl og dram var kjempenes meny.
Og faller vi alle mann alle, skal det gjalle fra alle mot sky.
La’kke byen få ro, men la den få merke det er en studenterby!