Studentsanger

En av de mest utbredte tradisjonene ved NTNU er studentsanger.

Studentsager

  • Nu Klinger
  • Lambo
  • Himmelseng
  • Akademisk bordvers
  • Fader Abraham
  • Når Trondheim blir hovedstad

Drikkeviser