Andre linjeforeninger

Det finnes allere en nokså fullstendig oversikt over linjeforeningene ved dagens NTNU (laget av Online Linjeforening), så det du finner her er en oppsummert versjon :)

Hvis du ser feil eller mangler, kontakt pr@elektra.io, så skal vi få det på plass :)

Kjæreste-forening

TTS-foreninger

TTS (Trondheim Teknikersamfunn), er en organisasjon opprettet i 1912 for bachelor-foreningene som da tilhørte gamle HiST på Kalvskinnet. Elektra og Vivas var de første to foreningene som flyttet fra Kalvskinnet opp til Gløshaugen (høsten 2018). Våren 2019 flyttet også MiT opp. De andre foreningene er fortsatt på Kalvskinnet. Les mer om TTS.

 • CibusMat-teknologi (3 år), Kalvskinnet
 • ElektraElektroingeniør (3 år), Gløshaugen
 • KoM() – Kjemi og materiale (3 år), Kalvskinnet
 • LogitasLogistikkingeniør (3 år), Kalvskinnet
 • MiTMaskiningeniør (3 år), Gløshaugen
 • NucleusBioingeniør (3 år), Kalvskinnet
 • OlgaOlje- og gassingeniør (3 år), Kalvskinnet
 • TIHLDEData og IKT (3 år), Kalvskinnet
 • VivasFornybar energi (3 år), Gløshaugen

Linjeforeninger i Trondheim etter Campus

Videre følger en alfabetisk liste over bachelor- og siving-foreninger tilhørende andre Campus.

Dragvoll
 • PSIPsykologi (3 år)
Gløshaugen
 • AbakusData- og kommunikasjonsteknologi (5 år)
 • Berg (Bergstuderendes forening) – Geologi og petroleum (5 år)
 • Broderskabet (Arkitektstudentenes Broderskab) – Arkitet (5 år)
 • DeltaMattematikk og fysikk (3 år)
 • DHL (De Høylegerte) – Materialteknologi (5 år)
 • ElektraElektroingeniør (3 år)
 • EMIL – Energi og miljø (5 år)
 • HC (Høiskolens Chemikerforening) – Industriell kjemi og bioteknologi (5 år)
 • Hybrida – Ingeniørvitenskap og IKT (5 år)
 • JanusIndøk(5 år)
 • LeonardoProduktdesign (5-år)
 • MannhulletMarin teknikk (5 år)
 • NablaFysmat (5 år)
 • Omega (Sanctus Omega Broderskab) – Elsys (5 år)
 • OnlineInformatikk (5 år)
 • Smørekoppen (A/F Smørekoppen) – Maskin (5 år)
 • SpanskrøretLektor i realfag (5 år)
 • TiminiNanoteknologi (5 år)
 • VivasFornybar energi (3 år)
 • Volvox & AlkymistenBiologi, kjemi og bioteknologi (5 år)
 • Aarhønen (H.M. Aarhønen) - Bygg (5 år)
Kalvskinnet
 • Tim&ShænkoByggingeniør (3 år), Kalvskinnet
 • STØH (Sør-Trøndelagt Økonomiske Høgskole) – Økonomi (3 år), Kalvskinnet
 • SALT () – Lærerutdanning (3 år), Kalvskinnet (tidl. Rotvoll)
Tunga
Øya