Berging er når man redder en annen linjeforenings eiendom, for så å forbedre det, og returnere det tilbake til rettmessig eier. Berging skal ikke foregå som stjeling, og vi ønsker ikke tyveri hverken innad eller utad Elektra.

Det viktigste med berging er at det skal være harmløst, og det skal høre med en god historie. Etter en periode med uaktsom berging i vår overgang til Gløshaugen, følger nå Elektra bergingsreglene til Delta.

Make friends, not enemies :)