Grafisk profil

All bruk av logo skal godkjennes av Elektras PR-sjef eller Elektras leder.

Logo

Symbol


Horisontal enkel logo grønn


Horisontal enkel logo ensfarget


Horisontal full logo grønn


Horisontal full logo ensfarget


Vertikal enkel logo


Vertikal full logo


Farger

  • Elektras grønnfarge er: #009A44

Fonter

Hovedfont
  • Univia Pro (lisens: Adobe Typekit)
Alternativ fra Google
  • Mavne Pro (lisens: Google SkyFonts)