Grafisk profil

All bruk av logo skal godkjennes av Elektras PR-sjef eller Elektras leder.

Logo

Farger

Fonter

Hovedfont
  • Univia Pro (lisens: Adobe Typekit)
Alternativ fra Google
  • Mavne Pro (lisens: Google SkyFonts)