Fakultet og institutt

Linjen vår ligger under IE-fakultet.

Tilhørighet til instutitt avhenger av videre valg utover i studiet. De to linjene elektronikk og instrumentering (sammenslått til elektronikk og sensorsystemer f.o.m. høsten 2019) ligger under IES. Automasjon (automasjon og robotikk) ligger under ITK. Elkraft (Elkraft og bærekraftig energi) ligger under IEL.

Les mer om våre linjer og tilhørighet på ntnu.no.