Velkommen til vårt wiki. Her vil du finne informasjon om hvordan Elektra er organisert, samt en del annet som kan være relevant for både nye og gamle studenter.

Organisering

Ressurser og tradisjoner

Kontakt

Det aller meste av kommunikasjon innen både styret og komiteer foregår gjennom Slack. Slacken er åpen for alle medlemmer i Elektra.