Wiki

Linker

Kommunikasjon

Det aller meste av kommunikasjon innen både styret og komiteer foregår gjennom Slack. Slacken er åpen for alle medlemmer i Elektra.