Opprettelse av ridderorden

Publisert 24/3/2019 av Hans Elias Bukholm Josephsen

Denne er til for å hedre studenter og eksterne som har særlig bidratt til linjeforeningen og studiet. I den forbindelse trenger vi to ting: en komité som skal nominere de første mulige ridderne, og forslag til endelig navn på ordenen (helst noe elektro relatert).

Er du interessert i å sitte i komitéen eller har et forslag til navn, send en mail til nestleder@elektra.io

Et mer komplett referat fra generalforsamlingen vil komme snarlig.