Generalforsamlilng

Publisert 16/10/2019 av Nils Christoffer Joys Røang

Høstens generalforsamling går av staben den 23. oktober kl18:00 i kjel 5. her har du muligheten til å påvirke hvordan Elektra og studiet skal drives videre. Både ved å stemme på nye styremedlemmer, vedtekter og økonomien og ved å si hva du mener om fagene vi har på skolen.

Saksliste til generalforsamling:

 1. Åpning av møtet
 2. Valg av referent og ordstyrer
 3. Valg av tellekorps og protokollunderskrivere
 4. Godkjenning av innkalling og saksliste
 5. Gjennomgang av økonomi
 6. Godkjenning av forretningsordenen
 7. Gjennomgang av handlingsplan
 8. Valg av Faddersjef
 9. Valg av Hussjef
 10. Valg av PR-sjef
 11. Valg av Økonomiansvarlig
 12. Valg av Teknisk ansvarlig
 13. Valg av Bedriftssjef
 14. Vedtektsendringer
 15. Hvordan gjøre elektroingeniør studiet bedre
 16. Eventuelt
 17. Møtekritikk